Σάββατο, 02 Ιουλίου 2022

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1) Κράτηση θέσης πραγματοποιείται κατόπιν προκαταβολής ίσης με το 1/2 της αξίας της εκδρομής.

2) Καμία ακύρωση δε γίνεται δεκτή εκτός και διατεθούν οι θέσεις σε άλλο πελάτη-εκδρομέα.

3) Αν ο εκδρομέας για οποιοδήποτε λόγο δε βρίσκεται στις ώρες που έχουν καθορισθεί από το Γραφείο, ή από τον Αρχηγό, για την αναχώρηση του πούλμαν, δε δικαιούνται επιστροφή των χρημάτων.

4) Το Γραφείο και ο Αρχηγός διατηρούν το δικαίωμα τροποποίησης του προγράμματος για τεχνικούς λόγους ή ανωτέρας βίας ή ακόμα για να βελτιωθεί το πρόγραμμα προς το καλύτερο.

5) Για τυχόν απώλειες αντικειμένων, το Γραφείο ουδεμία ευθύνη φέρει.

6) Οι τιμές συμμετοχής καλύπτουν τα έξοδα που αναλυτικά αναφέρονται στο πρόγραμμα για κάθε εκδρομή. Εξαιρούνται οι είσοδοι στα μουσεία ή στους αρχαιολογικούς χώρους, καθώς και οι προαιρετικές εκδρομές και γενικά, ότι δεν περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα και έξοδα συμμετοχής της εκδρομής.

7) Όλες οι εκδρομές περιλαμβάνουν αρχηγό και οδηγό.

8) Εκδρομέας που διακόπτει το ταξίδι του πριν το τέλος της εκδρομής για οποιαδήποτε αιτία, δε δικαιούται επιστροφή των χρημάτων.

9) Οι στάσεις κατά τη διάρκεια της εκδρομής μπορούν να αλλάξουν κατά την κρίση του Αρχηγού για βελτίωση του προγράμματος.

10) Το Γραφείο διατηρεί το δικαίωμα της αλλαγής του μεγέθους των πούλμαν, αναλόγως του αριθμού των συμμετεχόντων σε κάθε εκδρομή.

11) Σε περίπτωση ανωτέρας βίας (όπως ακυρώσεις δρομολογίων, απεργίες, καιρικές συνθήκες κ.α.) όλα τα έξοδα παραμονής ή μεταφοράς με άλλο δαπανηρότερο μέσο, επιβαρύνουν τους εκδρομείς, εφόσον από τη φύση του είναι αδύνατη η πρόβλεψή τους.

12) Το Γραφείο διατηρεί το δικαίωμα ν' ακυρώσει ανά πάσα στιγμή οποιαδήποτε εκδρομή του, εφ' όσον η συμμετοχή κριθεί ανεπαρκής ή για λόγους ασφαλείας που κρίνει σκόπιμους, χωρίς καμία υποχρέωση αποζημίωσης, πλην της επιστροφής των χρημάτων που έχουν ήδη εισπραχθεί, εντός των 15 ημερών.

13) Ο εκδρομέας που διακόπτει το πρόγραμμα της εκδρομής από το γκρουπ και αλλάζει μόνος του κάποιο χρόνο, το Γραφείο δεν έχει καμία ευθύνη.

14) Οι αποσκευές ταξιδεύουν με την ευθύνη των εκδρομέων. Για τυχόν απώλειες δεν ευθύνεται το Γραφείο.

Η συμμετοχή σε οποιαδήποτε εκδρομή του προγράμματος σημαίνει αυτόματα και χωρίς καμία επιφύλαξη την αποδοχή από τον εκδρομέα όλων των όρων που αναγράφονται παραπάνω.

  Που είμαστε

Βασιλέως Αλεξάνδρου 75
12131  Περιστέρι
Τηλ.: 210 5775014
 
 

         Ωρες λειτουργίας

  • Δευτέρα  :      09:00 - 17:00
  • Τρίτη:             09:00 - 20:00
  • Τετάρτη:         09:00 - 17:00
  • Πέμπτη:          09:00 - 20:00
  • Παρασκευή:   09:00 - 20:00
  • Σάββατο :       09:00 - 14:00

logo eot

ΜΗΤΕ 0260Ε60000538201       

 

 ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΔΡΟΜΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ